Värmemasker

Vintern är här med kyla då kan användandet av värmemasker hjälpa. De flesta med astma, KOL eller någon annan lungsjukdom upplever att andningen försämras när det blir kallt ute. När det är kallt ute höjer vi värmen i våra bostäder vilket gör att luften i våra bostäder blir torrare och detta i sin tur gör att våra slemhinnor i luftvägarna blir torrare och detta påverkar vår andning.

Att promenera utomhus eller utöva vintersport innebär att vi ökar på vår andningsfrekvens så mycket att vi till sist inte klarar av att andas in genom näsan utan börjar andas in genom munnen. Näsans funktion med att värma och befukta luften vi andas in går förlorad. Istället får vi snabbt en nedkylning och uttorkning av våra luftvägar. Hos framför allt astmatiker ger detta en sammandragning av bronkerna, köldastma.

Att använda en s.k. värmemask minskar dessa problem. Tyvärr är inte utbytet så stort, kanske på grund av en liten efterfrågan. För dig som upplever stora problem med andningen när det är kallt ute rekommenderar jag en värmemask. Här nedan finner du två hemsidor på två olika värmemasker.

Känner du till några fler exempel på värmemasker får du gärna kontakta mottagningen via e-post till ingrid[at]08sportochrehab.se så lägger vi till även dessa värmemasker på vår hemsida.

Lungplus

Här kan du läsa mer om Lungplus och beställa den hos → Lungplus.

Airtrim

Här kan du läsa mer om Airtrim och beställa den hos → Airtrim.