Rehab efter covid-19

Rehab efter Covid-19 innebär att du får komma till mottagningen och får hjälp att träna upp din kondition och muskelstyrka samt får hjälp med andningsövningar efter din sjukdom. Vid en svår och långvarig sjukdom, som kan ha krävt respiratorvård på IVA, inläggning på sjukhus eller att du varit sängliggande under en längre period, är det viktigt att få hjälp att komma igång fysiskt igen. Målet med din rehabilitering är att du ska komma tillbaka där du var innan du insjuknade. Hur lång tid det tar kan variera.

Innan du startar din träning kommer din fysiska förmåga att mätas med ett 6-minuters gångtest och ett cykeltest. Din puls och syresättning, saturation, kommer att kontrolleras. Du kommer även få andningsövningar.

Utifrån dina resultat läggs ett individuellt anpassat träningsprogram upp och därefter deltar du i sjukgymnastledd träning på mottagningen. Denna träning kompletteras med fysisk aktivitet hemma.

Om du har svårt att ta dig till mottagningen kan jag ordna med Sjukresa.

Viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att hålla avstånd, tvätta händerna och inte komma till mottagningen vid symtom såsom snuva, hosta eller feber. Detta gäller även dig som har haft covid-19.

Du behöver ingen remiss för att delta i denna rehab. Frikort gäller.

→ 1177 – Rehabilitering efter Covid-19

 

Corona virus Covid-19