Rehab hos Sjukgymnast

Välkommen till lungmedicinsk rehabilitering hos specialistsjukgymnast på

Nollåtta Sport & Rehab!

 

När du har fått diagnos astma, KOL eller någon annan lungmedicinsk diagnos är det viktigt att du tar kontakt med en sjukgymnast, gärna en lungsjukgymnast som är specialist i lungmedicinsk rehabilitering. Förutom vår grundutbildning till sjukgymnast har vi även en magisterexamen och efter ett specialistprogram blir vi specialister.

 

Vi lungsjukgymnaster har det största ansvaret för din lungmedicinska rehabilitering. Det ofta vi som håller i undervisningen i astma-skolor och KOL-skolor, vi lär dig en bra andningsteknik för att minska andfåddheten, vi ger dig tips om hur du ska få upp slemmet, vi lär dig avspänning och det är vi som hjälper dig att förbättra din fysiska kondition.

 

Både svenska och internationella forskningsresultat visar att personer med Astma eller KOL som deltagit i rehabilitering hos sjukgymnast får bättre hälsa och livskvalité, konditionen ökar och andfåddheten minskar.

 

Självklart ska även du delta i rehabilitering hos specialistsjukgymnast!