Välkommen till lungmedicinsk rehabilitering!

Specialistsjukgymnast på Nollåtta Sport & Rehab

När du har diagnos astma, KOL eller annan lungmedicinsk diagnos behöver du rehab hos sjukgymnast som är specialist på lungmedicin. Det viktigt att du tar kontakt med en sjukgymnast, gärna en lungsjukgymnast som är specialist i lungmedicinsk rehabilitering. Förutom vår grundutbildning till sjukgymnast har vi även en magisterexamen och efter ett specialistprogram blir vi specialister.

Rehab hos sjukgymnast

Vi lungsjukgymnaster har det största ansvaret för din lungmedicinska rehabilitering. Det ofta vi som håller i undervisningen i astma-skolor och KOL-skolor, vi lär dig en bra andningsteknik för att minska andfåddheten, vi ger dig tips om hur du ska få upp slemmet, vi lär dig avspänning och det är vi som hjälper dig att förbättra din fysiska kondition.

Både svenska och internationella forskningsresultat visar att personer med Astma eller KOL som deltagit i rehabilitering hos sjukgymnast får bättre hälsa och livskvalité, konditionen ökar och andfåddheten minskar.

Självklart ska även du delta i rehabilitering hos specialistsjukgymnast!

→ Boka tid!