Föreläsningar

Förutom det kliniska arbete så håller sjukgymnasten Ingrid Hemström Nordgren även föreläsningar för personal på vårdcentraler, läkarmottagningar, för kollegor, hos patientföreningar och på företag. Jag skräddarsyr föreläsningen efter kundens önskemål.

Ingrid Hemström Nordgren är specialistsjukgymnast inom lungmedicinsk rehabilitering och föreläser om rehabilitering vid Astma, KOL eller vid andra lungsjukdomar. Vill du boka in Ingrid för en föreläsning så skickar du ett mail till: ingrid[at]08sportochrehab.se

Nollåtta Sport & Rehab, Föreläsningar med Ingrid Hemström Nordgren, leg sjukgymnast MSc, specialist i lungmedicin - Nollåtta Sport & Rehab