Om oss på kliniken

Ingrid Hemström Nordgren

Leg sjukgymnast MSc, specialist i lungmedicin

Om Ingrid

Ingrid Hemström Nordgren fick sin sjukgymnastexamen 1988 vid Karolinska Institutet och tog år 2000 magisterexamen i sjukgymnastik och är idag specialist i lungmedicin. Efter examen arbetade Ingrid två år vid olika sjukhus i Stockholm, samt drygt 1½ år på Årekliniken med rehabilitering av patienter med astma.

Forskningsprojektet & KOL-skolan

I sitt forskningsprojekt kunde Ingrid visa att patienter med KOL som deltog rehabiliteringsprogrammet med KOL-skola samt anpassad fysisk träning hos sjukgymnast förbättrade sin hälsorelaterade livskvalité, konditionen ökade och andfåddheten minskade.

Om kliniken

Sedan 1996 är Ingrid privatpraktiserande sjukgymnast. Hon har ett samverkansavtal med Stockholms Läns Landsting för att arbeta med rehabilitering av patienter med astma, KOL och andra lungsjukdomar. 2009 öppnade Ingrid Nollåtta Sport & Rehab och är mottagningens verksamhetschef.

Nollåtta Sport & Rehab, Ingrid Hemström Nordgren, leg sjukgymnast MSc, specialist i lungmedicin - Nollåtta Sport & Rehab