Diagnoser

Astma

Astma betyder andnöd och sjukdomen har funnits långt tillbaka i tiden. Redan år 131 före Kristus finns sjukdomen beskriven av en grekisk filosof. Astma är en kronisk sjukdom som beror på en kronisk inflammation på slemhinnan i våra bronker, luftvägarna inne i lungorna. Inflammationen gör att slemhinnan är känslig för olika ämnen som vi antingen andas in eller får i oss via det vi äter. Det finns även andra faktorer som kan ge en försämring t ex fysisk ansträngning, kyla, tobaksrök eller andra kemiska ämnen som retar dina luftvägar.
→ Läs mer om Astma

KOL

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom är en sjukdom som mycket långsamt försämras. Sjukdomen ger en kroniskt luftvägsobstruktion på grund av inflammatoriska förändringar i de små luftvägarna (bronkiolit) samt emfysem i lungvävnaden. Vid en exacerbation (skov, försämringsperiod) ökar luftvägsobstruktionen och du upplever detta som ökad dyspné (andnöd) även i vila.
→ Läs mer om KOL